Съхраняване на корените - Форум обсъжда изучаването на майчин език в чужбина

2018-03-12 12:57:03

Изпращаме Ви информация от състоялата се на 7 март в Брюксел Конференция, на която е обсъждан въпросът за изучаването на майчиния език в чужбина. Представител на тази конференция бе д-р Боян Кулов, Почетен член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), два мандата председател на АБУЧ.
По-долу можете да прочетете информацията, която бе публикува във в. АзБуки (печатен орган на МОН). В приложението – материали от конференцията.
Съхраняване на корените –  Форум обсъжда изучаването на майчин език в чужбина
Конференция на тема „Осигуряване на образование за европейски диаспори – предизвикателство и за ЕС, и за нейните страни членки“ събира представители на европейски институции, неправителствени организации в областта на образованието, мрежи от училища в чужбина и образователни услуги за чужденци. Организатор е „Европейците по света“ (ETTW – Europeans Throughout The World) – организация, занимаваща се с европейските граждани, живещи в чужбина, в партньорство с Европейския комитет на регионите.
„Подобен форум се свиква за първи път на европейско равнище – казва доц. д-р Боян Кулов, почетен член на Асоциацията на българските училища зад граница и два мандата председател
(2007 – 2016). – Основният приоритет е темата за съхраняване на корените. Всички трябва да имат достъп до знанието на майчиния език и култура, включително чрез дистанционно обучение и онлайн инструменти. Предмет на обсъждане ще бъдат и възможностите за улесняване на прехода между образователните системи, подобряване на признаването на дипломите, особено когато учениците напускат училище, за да влязат в университет.“
Под мотото „Мобилност на таланта – да, загуба на талант – не“ ще бъде дискутирано разработването на европейска политика за привличане на таланти и избягване на ненужно изтичане на мозъци.
Повече от 60 милиона европейски граждани живеят в страна, различна от своята. Повече от 15 милиона от тях живеят, учат и работят в друга държава членка на ЕС. Диаспорите на хората, живеещи в чужбина, носят значителни икономически печалби както за приемащите, така и за изпращащите региони и държави, особено ако се създадат добре приспособени политики за справяне с предизвикателствата пред свободното движение на хора.
Образованието е важна част от тези политики. Неправителствената организация „Европейците по света“ идентифицира следните предизвикателства за чужденците: овладяване на езика на приемащата страна; обучение на учители за мултикултурни класове; признаване на степени и квалификации; поддържане на връзката с майчиния език и културата на страната на произход; избягване на изтичането на мозъци, насърчаване на политиките за връщане, където и когато е уместно, и укрепване на системите за формално и неформално образование за чужденците.
Целта на форума е да се повиши осведомеността на европейските институции за значението на образованието за чужденците и техните деца и да се подобри сътрудничеството между различните страни чрез взаимен обмен на добри практики.
В неправителствената организация „Европейците по света“ (ETTW) членуват 21 национални и регионални асоциации. Те поставят редица теми и въпроси, които са от значение както за европейските институции, така и за Европейския комитет на регионите. Занимават се с условията на живот, социални права, образование, интеграция, мобилност на европейските граждани.
Очевидно темата за съхранението на националната идентичност в рамките на ЕС тепърва ще става все по-актуална, а проблемите във времето на глобализацията като претопяваща политика ще се разрастват.
Това АБУЧ осъзна отдавна и по всичко личи, че ние като организация сме по-напред в действията си като решение на този проблем, дори в сравнение с чуждите подобни организации (все още твърде малко и може би не толкова активни като нас).
Доказателство за това е, че нашите училища в чужбина и принадлежността им към АБУЧ предизвикват интерес в други страни. Българските съботно-неделни училища в Испания са обект на проучване на университета в Бургос от Моника Ибаньез Ангуло. Нейната монография, озаглавена „Процеси на преобразуване на културния и социален капитал: Програми за езика и културата по произход сред мигрантското население” е започната още в 2015 г. На този линк можете да видите защитата й. На 29-тата минута тя казва, че най-важната организация и най-голямото лоби на България е АБУЧ и обяснява защо асоциацията играе толкова важна роля. Убедена е, че именно заради дейността на АБУЧ, тези училища бяха включени в Закона за предучилищното и училищното образование: https://www.youtube.com/watch?v=-UVM_pf_2jY
Надяваме се, че тези информации ще послужат в известна степен като доказателство, че Петицията на АБУЧ в Европарламента е навременна и заслужава усилията тя да бъде удовлетворена. Вярваме, че с помощта на нашите държавни институции този въпрос ще е актуален до пълното му разрешаване.
Управителен съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ)

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи