Регламент за провеждане на он-лайн изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към Департамента за езиково обучение (ДЕО)- ИЧС на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

2018-11-29 15:07:35

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОН-ЛАЙН ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към Департамента за езиково обучение (ДЕО)- ИЧС на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

ДЕО – СУ предлага изпитни тестове за нивата А1-С1 по Общата европейска езикова рамка. Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ. АЛТЕ е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Организацията е изработила описанието на уменията по Общата европейска езикова рамка, по която се тестират езиковите знания в цяла Европа. Членове на АЛТЕ са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой. От България единственият пълноправен член на АЛТЕ е Департаментът за езиково обучение.

На всеки кандидат, успешно издържал двата изпита (писмен и устен), се издава свидетелство за ниво на владеене на български език като чужд. Документът е с регистрационен номер и снимка на кандидата, издава се на български и английски език, има международна валидност и е безсрочен.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита  всеки кандидат да направи диагностичните тестове за съответното ниво, както и  теста за техническа съвместимост .

Пълната информация е тук: ОБЩ РЕГЛАМЕНТ за изпите по БЕ- ДЕО-ИЧС-СУ

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи