Разписание за допълнителните часове по Български език – СИП БЕЛ 31-34

2018-05-22 10:59:20

СРЯДА
• Сборен 1А и 1Б клас, от 13:45 часа до 16:00 часа
4 часа по 30 минути = 120 + 15 мин междучасие = 135 минути
• 3А клас от 13:45 часа до 16:45 часа
4 часа по 40 минути = 160 + 15 мин междучасие = 175 минути

СЪБОТА
Кабинет 1
• Сборен 1В и 1Г клас, от 9:30 до 11.45 часа
4 часа по 30 минути = 120 + 15 мин междучасие = 135 минути
Кабинет 2
• 2А клас събота,  от 8:45 до 11:20 часа
• 2Б клас, събота, от 11:30 до 14:05 часа
Малка промяна в началния час на занятията ще имат само учениците от 3Б клас, тъй като няма да имат ЧиО.
• 3Б клас, събота, от 14:15 до 17:10 часа
4 часа по 40 минути = 160 + 15 мин междучасие = 175 минути

Кабинет 3 – гаражна стая:
Разписанието на часовете по ЗИП География и икономика на България по програмата на МОН за БУЧ до края на учебната година, е, от 10:05 до 13:00 часа. Малка промяна съобразена с желанието на родителите, е, децата да имат часове през седмица:
• 5 клас от 10: 05 до 13: 00 на 26 май и 9 юни
• 6 клас от 10: 05 до 13: 00 на 2 юни и 16 юни
4 часа по 40 минути = 160 + 15 мин междучасие = 175 минути

Кабинет 3 – гаражна стая:
• БЕЛ Сборна паралелка от 4. клас, 5. клас и 6.клас, от 13:30 до 16.25ч.
4 часа по 40 минути = 160 + 15 мин междучасие = 175 минути

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи