573991

Продължава записването за обучение на деца, неговорещи или слабо говорещи български език ( БЕ ), нива А1, А2 и B1 по европейската езикова рамка

2022-05-19 12:53:11

Уважаеми родители, настоятели, приятели на нашето училище,

И през 2021/2022 учебна година откриваме групи за деца, неговорещи или слабо говорещи български език ( БЕ ), така наречените МОДУЛИ-БЕЛ.

Курсът включва обучение по българския език и литература ( БЕЛ ) за учениците, чийто майчин език не е български и е втори, трети по реда на усвояване в семейството. 

Обучението се извършва по комуникативен метод. Децата се учат да практикуват езика съответно на нива А1, А2 и B1 по европейската езикова рамка.

Сформирането на групите се  определя НЕ по възраст, а от нивото на владеене на българския език (БЕ) на ученика.

Учебните помагала „Стъпка по стъпка“, които използваме, са разработени от екипа на професор Халачева от Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски”. Методиката на преподаване също е адаптирана към нивото на владеене на БЕ. 

Курсът се състои от 120 учебни часа годишно, разпределени в по 4 учебни часа веднъж седмично, 30 учебни седмици.

Учители : г-жа Миглена Дикова и г-н Христо Караславов.

При проявен интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас – bg.uchilishte.bru@gmail.com

За информация:

Ниво А1.1 съответства на 1-ви клас.

Ниво А1.2 съответства на 2-ри клас.

Ниво А2.1 съответства на 3-ри клас.

Ниво А2.2 съответства на 4-ри клас.

Ниво А+ съответства на 5-ти клас.

Ниво B1.1 съответства на 6-ти клас.

Ниво B1 съответства на 7-ми клас.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи