dabch-logo

ПРИЗИВ за ПОДКРЕПА. Дарителска кампания за сънародниците ни в Украйна

2022-03-02 16:54:57

Уважаеми сънародници,

         Държавната агенция за българите в чужбина се обръща към Вас с призив за подкрепа на гражданите, попаднали в кризисна ситуация, поради военните действия в Украйна.

         В тази връзка Ви информираме, че на електронната страница на Агенцията www.aba.government.bg, е публикуван хиперлинк, водещ към сайта на Български червен кръст  с информация за дарителска сметка за пострадалите сънародници.

         Държавната агенция за българите в чужбина, въпреки затруднените комуникации, осъществява ежедневни контакти с организациите на българите в Украйна с цел изясняване на актуалната ситуация на сънародниците ни. В ход е и реализирането на междуинституционални контакти относно възможностите за приемане, настаняване и съдействие чрез различни хуманитарни способи и дейности в полза на пострадалите.

         Оставаме в готовност за всякаква логистична подкрепа на инициативите в полза на сънародниците ни като молим за съпричастност в чисто човешки аспект.

Държавна агенция за българите в чужбина.

Димитър Карарусинов,

държавен експерт

Тел. 00 359 2 935 06 62

Факс 00 359 2 935 06 51

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи