Примерни норми за средна скорост на четене и писане на учениците в началните класове

2016-11-18 17:22:15

Примерни норми за скорост на четене в началните класове

І кл. – 20-25 думи в минута в края на ограмотяването; 35-40 думи в края на първи клас;

ІІ кл. – 60-70 думи в минута;

ІІІ кл. – 80-90 думи в минута;

ІV кл. – 100-105 думи в минута.

Примерни норми за скорост на писане в началните класове

І кл. – 12-16 букви в минута;

ІІ кл. – 23-24 букви в минута;

ІІІ кл. – 35-38 букви в минута;

ІV кл. – 45-50 букви в минута.

Изисквания относно обема на писмените работи на учениците по класове

І кл. – в края на І кл. учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 25- 40 думи; в края на ограмотяването – около 20 думи;

ІІ кл. – учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 40-50 думи, включващи изучаваните правописни особености;

ІІІ кл. – учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 70-80 думи, включващи изучаваните правописни особености;

ІV кл. – учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 80-90 думи, включващи изучаваните правописни особености.

 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи