Примерни норми за средна скорост на четене и писане на учениците в началните класове

2018-05-19 19:30:04

Примерни норми за скорост на четене в началните класове
І кл. – 20-25 думи в минута в края на ограмотяването; 35-40 думи в края на първи клас;
ІІ кл. – 60-70 думи в минута;
ІІІ кл. – 80-90 думи в минута;
ІV кл. – 100-105 думи в минута.

Примерни норми за скорост на писане в началните класове
І кл. – 12-16 букви в минута;
ІІ кл. – 23-24 букви в минута;
ІІІ кл. – 35-38 букви в минута;
ІV кл. – 45-50 букви в минута.

Изисквания относно обема на писмените работи на учениците по класове
І кл. – в края на І кл. учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 25- 40 думи; в края на ограмотяването – около 20 думи;
ІІ кл. – учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 40-50 думи, включващи изучаваните правописни особености;
ІІІ кл. – учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 70-80 думи, включващи изучаваните правописни особености;
ІV кл. – учениците пишат графически правилно, без пропускане на букви, текст от 80-90 думи, включващи изучаваните правописни особености.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи