coronavirus

Препоръчителни мерки за превенция през учебната 2020-2021 г.

2021-05-23 08:55:13

Препоръчителни мерки  за превенция  през учебната 2020-2021 г. по време на присъственото обучение в условията на Covid-19 в БУ “Пейо Яворов” Брюксел

Според мерките, наложени от белгийското правителство, носенето на маски на обществени места в страната е задължително.

По време на часовете в училище на децата до 12 години е позволено да са без маски, докато за тези над 12 г. носенето на маска по време на учебните занятия е задължително.

През междучасията в коридора и другите общи помещения в училището ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всички трябва да са с маски.

При напускане на класната стая по различни причини ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всички ученици, от всички класове, трябва да са с маски. Педагогическият и непедагогическият персонал също.

Маските са задължителни за всички родители и настоятели. Те се осигуряват от семействата.

Други ограничения: следва да се спазва санитарна дистанция между учениците в клас според възможностите на класната стая. По време на междучасията са наложителни редовни проветрявания на помещенията, където се провеждат занятията. Следва да се спазва задължителна дезинфекция на класните стаи след като учениците напуснат и преди да влязат следващите – да се почистват масите, чиновете, дръжките на вратите и прозорците, ключовете за осветление, учебните пособия и пр.

Задължително е измиването на ръцете преди и след хранене, след духане на носа, кашляне или кихане, след ползване на тоалетна и винаги, когато ръцете са видимо мръсни. Ако не разполагат със сапун и вода, учениците може да използват дезинфекциращ продукт на спиртна основа със съдържание на поне 60% спирт. 

Задължително измиване със сапун и вода след изхвърляне на отпадъци или използване на дезинфекциращ продукт на спиртна основа със съдържание на поне 60% спирт. Задължително измиване на ръцете след игра.

В сградата, в която се провеждат учебните часове, децата влизат без родители. Учителите посрещат децата пред входа и ги водят до класната стая.

Изключение се прави за:

  • родители на деца от подготвителна група
  • родители на деца от първи клас
  • новопостъпили ученици в Българско училище “Пейо Яворов”

Родителите се задължават да не пускат децата си в училището при започваща температура, температурна треска или в случай на поява на симптоми, присъщи на инфекция с Covid- 19. В тези случаи ученикът остава вкъщи.  Ако някой член на семейството/обкръжението има същите симптоми, ученикът не идва на училище, като е желателно класният му ръководител да бъде уведомен за отсъствието и причините.

В случай на евентуално заразяване с Covid- 19 Българско училище “Пейо Яворов” не носи отговорност.

Уважаеми родители,

Вместо да спирате децата от училище, ако нямат тези симптоми, помогнете им да научат добрите хигиенни практики и навици за миене на ръце вкъщи и в училище с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физически упражнения, при кихане и кашляне. На правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце, както и на елиминиране на вредни навици, свързани с често докосване на лицето, носа, устата и очите.

ПРАВИЛНО МИЕНЕ НА РЪЦЕТЕ

Стъпка 1: Намокрете ръцете с чиста течаща вода.

Стъпка 2: Сапунисайте с достатъчно сапун, за да покриете мокрите ръце.

Стъпка 3: Търкайте ръцете от всички страни – включително обратната страна, между пръстите и под ноктите – в продължение на поне 20 секунди.

Стъпка 4: Изплакнете обилно с течаща вода.

Стъпка 5: Подсушете ръцете с чиста, суха кърпа, хартиени кърпи за еднократна употреба или уред за изсушаване на ръце, в зависимост от това с какво мястото разполага.

Какво ще се случи при настъпване на втора вълна?

В случай, че здравната ситуация изисква по-строги мерки, поради активно разпространение на вируса на цялата или на част от националната територия на Белгия, ще бъде изготвен план за приемственост на образованието, за да се гарантира качествено дистанционно обучение.

Ние се съобразяваме с ДВЕ насоки – основно с издадените от санитарните служби от Белгия, но следим и препоръчителните мерки от България.

Според Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването, които изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19, има комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, възоснова на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция. https://www.mon.bg/bg/news/3976.

С поздрав и уважение,

В. Найденова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи