kurs po BE

Предлагаме СИП Kръжок по „Литература и творческо писане“ за ученици от всички класове, ръководител г-н Христо Караславов

2020-04-25 14:31:43

Група от не повече от 10 деца. Продължителност: 60 минути (1,5 учебни часа) с 10 минути междучасие.

СИП-ът се предлага в следните дни : Денят и часът ще се уточнят допълнително.

Идеята на този кръжок е – от една страна да се запознаем по-детайлно с богатството на българската литература, като започнем от приказките и легендите и продължим с повече или по-малко познатите български автори от 19 и 20-ти век до наши дни. 

От друга страна, иска ми се децата да погледнат на литературата като на свое творческо приключение, като на начин да изразяват себе си, създавайки свои собствени текстове. 

На фокус не са учебните литературни анализи, в този смисъл СИП-а няма за цел да преповтаря учебната програма. 

Целта е да потърсим връзката между знанието и въображението, като се запознаем с повече произведения и повече автори, като четем произведенията заедно и заедно ги коментираме, всеки търсейки своя си вратичка в разбирането им. И разбира се, като си измисляме и пишем приказки, разкази, истории.

Предвид че съдържанието на кръжока не е обвързано с конкретен учебен материал за конкретен клас, този СИП е предвиден за деца от 5-ти до 8-ми клас включително, но не бих се учудил, ако се окаже полезен и за по-големите. Желани резултати:

  • да се подобри четенето на децата;
  • да научат повече за българската литература (произведения и автори);
  • да отключат, но и да владеят творческото си въображение;
  • да подобрят писането на текстове.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи