SEVE-actus

Предлагаме СИП Кръжок по „Изкуство и Философия“ за деца от 6 до 14 години, ръководител г-жа Мария Карагьозова

2020-04-25 14:31:55

СИП-ът се предлага в следните дни :

Четвъртък или Петък от 17.15ч до 18.15ч , в сградата на  Avenue Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles
Събота в кампуса на ULB: часовете ще бъдат уточнени в зависимост от нуждите на желаещите и свободните помещения.


Ето допълнителна информация за СИП « Изкуство и Философия » –„Трябва да се опитате да разберете – не кой знае повече, а кой знае по-добре.“ Мишел дьо Монтен, френски философ и писател (1533-1592)

Защо да чакаме последните години от училищната програма, за да усетим радостта, породена от философската дискусия ? 

Ако функцията на училището е да дава и развива знания, умения и компетенции според отделно обособени дисциплини, то философията ни занимава с останалото : с мъдрото или с това, което никой не знае и никой не може, но което ни ангажира по пътя на изследването на общи и фундаментални въпроси, засягащи човека и света.

В СИП « Изкуство и Философия » децата са поставени в центъра на активна среда, в която разсъждават по въпроси като приятелството, щастието, истината, справедливостта, емоциите, красивото.

Чрез дикусии и разговори по  тези универсални теми, водени на език достъпен за децата, те експериментират систематичния подход при воденето на дискусии, развиването на рационалната аргументация, креативното мислене, отстоявяането на лична позиция, но и трансформацията, обогатяването на индивидуалната гледна точка в контакта й с гледната точка на Другите.

Изкуството е неразделна част от заниманията: децата анализират художествени творби, съобразени с разискваната тема, но също така създават авторски (колективни или индивидуални) произведения (колаж, рисунка, движение, текст), вдъхновени от филофските изследвания, които провеждат заедно.

И за да бъдат децата спокойни духом, щастливи и „присъстващи тук и сега“, заниманията включват кратки упражнения с фокусиране върху дишането и наблюдение на моментните мисли и чувства. Чудесен начин за релаксиране на ума и подобряване на концентрацията за децата!

СИП “Изкуство и Философия » се предлага от Мария Карагьозова: 

Адвокат към Белгийската адвокатска колегия, специализирана в областта на Договорно право, Европейско право, Детско правосъдие; Автор на късометражни и документални филми; Oрганизатор на художествени и фотографски изложби;

Мария Карагьозова следва обучение по Философия с деца към френската Фондация СЕВ : “Fondation SEVE” на философа Frédéric Lenoir https://www.fredericlenoir.com/actualites/la-fondation-seve/ ,

La Fondation SEVE, Savoir Etre et Vivre Ensemble – Frédéric Lenoir SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) a pour mission de former des animateurs et des formateurs d’ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles, mais aussi soutenir, faire connaitre et accompagner les projets qui, à travers la réflexion philosophique, la pratique de l’attention, l’activité ludiqu … www.fredericlenoir.com

чиято методология е вдъхновена от Matthew Lipman “Thinking in Education”, 1991.

През 2019, Мария Карагьозова практикува „Изкуство и Философия с деца” в Lycée français Jean Monnet, Bruxelles.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи