dobrodeteli disk snimka 2019 (1)

Предлагаме СИП Kръжок "Обучение по Добродетели" за деца на възраст от 7 до 14 години, ръководител г-жа Марина Закова

2020-04-25 14:32:07

Обучение по Добродетели с Марина Закова

Обучението по добродетели е подходящо за деца на възраст от 7 до 14 години, като са поканени и техните родители. Когато родителите и децата преживяват заедно уроците по добродетели, те се преоткриват и имат възможност чрез песните, приказките и поговорките да се връщат към добродетелите в ежедневието си.  Това е начин качествено да оползотворите и едновременно с това приятно да изживеете моменти от деня на Вашето дете. Заниманията са динамични и минават неусетно. В дългосрочен план тези уроци помагат за усъвършенстване на комуникацията родител-дете.

Защо е важна темата за добродетелите?

Нашият живот се определя от решенията, които взимаме. Тези решения са базирани предимно на навици и ценности. Малка част от ценностите носят добър резултат дългосрочно. Това са добродетелите. С тях взимаме решения, които ни помагат дългосрочно да сме добре. Ето защо, изучаването на добродетели от деца изгражда характер, който помага да се преодаляват трудностите по пътя на живота.

До 7 годишна възраст децата правят това, което правят възрастните. Копират действия или бездействия на възрастните, без значение какво им се говори или показва. В този период децата учат Добродетели, като копират поведението на възрастните около тях.

След 7 години детето започва да изгражда вътрешен критерий за добро и лошо. То може съзнателно да избира какво да прави. Между 7 и 14 години детето формира характер. Може лесно да променя копирани модели на поведение от първите 7 години, ако избере това. Затова между 7 и 14 години имаме чудесната възможност в нашите часове да споделим и назовем добродетелите. След такъв час то е способно да разсъждава върху тях, да има лично мнение и да избере да припознае някоя от тях, да ги забележи в живота си и да ги възроди, защото те са заложени в него.

След 14 години характерът, като сбор от всички навици, ценности и добродетели, вече е формиран и промени могат да станат доброволно или чрез целенасочено бавно и трудно личностно развитие.

Програма на обучението

Обучението включва 34 урока:

2 входящи урока за сетива и смисъл на добродетелите

 •  Учим сетива, за да знаем :
  • как и откъде постъпва информацията в нас
  • защо е важно да развиваме сетивата си
  • начини за тяхното развитие и овладяване с цел:
   • да възприемат повече информация съзнателно
   • умът да си почива и да може да се концентрира по-лесно
 • Учим смисъл на добродетели, за да знаем:  
  • кое ни помага да се погрижим за себе си по значим начин – за ума си, за тялото си, за емоциите си, за психиката си и за връзката си с цялото
  • как да стане вътре тихо, радостно, леко и уверено
  • кой е правилният избор

5 урока за основна добродетел Истина и съставни добродетели: Честност, Искреност, Почтеност, Търсене на знание, Оптимизъм

5 урока за основна добродетел Правилни действия и съставни добродетели: Правилно използване на времето, Постоянство, Даване, Благодарност, Самостоятелност

5 урока за основна добродетел Мир и съставни добродетели: Уравновесеност, Удовлетвореност, Търпение, Прореципрочност, Себеприемане

5 урока за основна добродетел Любов и съставни добродетели: Щастие, Толерантност, Щедрост, Милосърдие, Доброта, Отдаденост

5 урока за основна добродетел Благост и съставни добродетели: Лоялност, Ценене на всички култури, Загриженост за другите, Братство, Всеразбиране

5 обобщителни урока след всеки модул

1 обобщаващ урок и празненство

Какво представлява един урок по Добродетели?

Първо се учим да стоим в тишина една минута, за да си починат умовете на децата, да си чуят мислите, да се концентрират и да превключат в новата тема. Представя се съответната добродетел и след това се чете приказка или стихче. Децата разсъждават над тях и се задават въпроси към текста. После децата пеят песен свързана с добродетелта и така чрез нея се свързват през сърцето. Важно е да се пее, а красивата музика на песните въздейства хармонично. След това идва разсъждение върху пословица и дискусия за правилните действия: как всеки един би реагирал в разгледаната ситуация. Накрая има активност. Целта е да извършиш нещо просто – кръстословица, ребус, нещо за оцветяване или сглобяване, след това да застанеш и да кажеш: “Аз така го направих…..“. Например, след приказката за лъжливото овчарче се дава на децата бял лист с една нарисувана малка овчица и всеки е поканен да дорисува, както избере. Всеки има право да се изрази, няма граници. След това  представя своята гледна точка пред останалите. Няма забележки, няма препоръки. Учителят е равен на ученика, той е участник в урока. Урокът е динамичен, като вдишване и издишване се редуват учител-дете, но може и да се пропусне ред. Всички са равнопоставени. Всяко дете знае, че в един момент идва неговият ред и взима думата. Така децата излизат от час по-усмихнати и заредени.

Целта на уроците е да назовеш добродетелите, да създадеш критерии и да ги забележиш, а след това да ги активираш в живота си.

 Цел и резултати от обучението по Добродетели

След обучението по добродетели детето ще може да взема по-осъзнати решения. Да разпознава недобродетелни/преходни/фалшиви/чужди ценности, несъзнателно копирани от него до седемгодишна възраст, да ги замени с добродетели, с помощта на които ще е способно да взема самостоятелно решения, които да са добри за него, за другите около него и за цялото в дългосрочен план. Ще има ясни критерии за взимане на решения. Формира характер, позволяващ му да премине гъвкаво през трудните моменти в живота. Добродетелите са и превенция на трудностите за детето в пубертета и за неговите родители, по-добра адаптивност в среда на агресия, повърхностност, примитивност и невежество. Ще познава по-добре себе си и елемeнтите, от които е изградено (ум, тяло, емоции, психика). Да познава добродетелите, свързани с тях, и да ги използва съзнателно.

Методика

Методиката на преподаване на уроците по Добродетели е разработена от Любов Миронова. Повече за нея http://elven.bg/team-details/lyubov-mironova/

Уроците по добродетели са адаптирани за съвременни български деца на базата на учебник, написан от Dr.Vishwanath от името на Сай Баба. Методологията за преподаване на добродетели на Сай Баба е разпространена на всички континенти, апробирана е и се прилага успешно в различни държави (напр. Австралия, Аржентина, Бразилия, Великобритания, Венецуела, Гватемала, Германия, Доминиканска република, Замбия, Индия, Република Ирландия, Колумбия, Мексико, Нова Зеландия, Пуерто Рико, САЩ, Тайланд, Филипини, Хонг Конг, Чили, Южноафриканска република, Япония…), включително в държавни училища. Уроците са базирани основно на пословици, приказки и песни от български/славянски/тракийски корен или на действителни исторически случаи. Те са изключително прецизни като методика, ритъм, качество на знание, дълбочина и са светски.

Кратка визитка на г-жа Марина Закова:

Марина Закова

Родена в София, България

Образование

Средно образование: 8 СОУ“Васил Левски“, гр. София

Висше образование: СУ, Св. Климент Охридски“ гр. София, магистърска степен по специалност „География“ и втора специалност „ Педагогика“

Квалификации

Пета Професионално-квалификациионна степен в ДИУУ, гр София

Участие в практически семинар „ Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни затруднения“, РИО гр. София

Обучение за работа с образователен софтуер „Енвижън“

 E-Twining  по програма Erazmus+ на ЕС

Квалификационен курс за превенция на детската агресия в училище, 128 СУ“Алберт Айнщайн“ гр.София

Курс Добродетели-обучение за обучители по добродетели, ФРУД гр. София

Обучение по Програма „Съхранение на учителя“, Елвен БГ ЕООД гр. София

Обучение „Учене през ръцете и краката, чрез манипулиране в ДГ и началното училище“, Елвен БГ ЕООД, гр София

Обучение „Сравнителна педагогика- какви са предимствата и недостатъците на различните педагогики“, Елвен БГ ЕООД, гр София

Обучения за родители- „Щастлива майка, щастлива къща“, „Граници, степени на санкциониране. Превенция на проблемно поведение. Бесопасност“,Седмично училище за развитие качествата на ума“, „Съзнателно родителство за родители с деца от 6 до 12г“, Елвен БГ ЕООД, гр София

Английски език- Езиков център при Службата на ООН в Женева, Швейцария,

Френски език- Асоциация на френската общност в Брюксел, Белгия

Професионална дейност

Учител по География в ЧОУ „Св.св Иван Рилски“ гр. София

Учител по География в Национална-търговско банкова гимназия, гр София

Учител по География в българското училище към посолството на България в Брюксел, Белгия( една учебна година-2004-2005г)

Възпитател във втори клас на 137СУ“Ангел Кънчев“, гр.София

Учител в първи клас на 137СУ“Ангел Кънчев“, гр.София

Възпитател в първи, втори и трети клас на 128СУ“Алберт Айнщайн“, гр.София

Семейно положение

Омъжена с две деца (момичета на 7 и 13 години)


За контакт:

marinazakova@gmail.com

+32 497 052573Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи