Постановление № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

2018-06-05 20:55:04
Новото постановление ПМС №90 от 29 май 2018г. за българските неделни училища в чужбина (БУЧ) е обнародвано в „Държавен вестник“, брой: 47, от дата 5.6.2018 г.
Тук : ПМС 90
Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи