thumbnail_pravodach

Покана за записване на СИП „Гражданско образование“ с ръководител г-н Васил Стойнов

2020-04-25 14:47:47

На 18 януари 2020 г. Васил Стойнов посети часове на 7-ми клас и говори с учениците за Конституцията на Република България, техните основни права и задължения и държавното устройство.

Васил Стойнов е юрист, завършил в България и Германия, докторант по право и понастоящем работещ в Европейската комисия. Той е основател на Сдружение „ПраВодач“, което работи за повишаване на правната култура на младите хора. Наред с множество посещения в училища в България и изнасяне на лекции в учебните часове на правна тематика, Васил Стойнов и екипът му са разработили мобилна апликация за телефони и таблети. Тя също се казва ПраВодач и по интерактивен начин, под формата на игра, представя принципа на разделение на властите, всяка от трите власти, основните права и задължения на децата. Играта може да бъде свалена напълно безплатно за мобилни устройства на Android тук, а за мобилни устройства на iOS тук.

По време на посещението му, Васил Стойнов говори с учениците за това какво значи да имат основни права и задължения, как те са гарантирани и защитени и какво е значението на конституцията. След това под формата на дискусия учениците приеха „конституция“ на техния клас, избраха формата на управление, записаха каталог с права и задължения и избраха свои представители, които да прилагат и контролират изпълнението на собствената им „конституция“.

При интерес от страна на учениците и техните родители е възможно да се сформира свободноизбираем предмет – „Гражданско образование“, в рамките на който Васил Стойнов да преподава на учениците теми, които са включени в държавния образователен стандарт за гражданско образование. Сред тези теми са: права на човека и права на детето, държавна власт и държавно устройство, принципи на разделение на властите и върховенство на закона, демократични ценности, етика и право, право и справедливост, държавни институции и Европейски съюз, Конституция и други основни закони. Всички часове ще протичат по интерактивен начин, чрез симулации на съдебен или парламентарен процес, решаване на казуси, дискусия, ролеви игри и др. под. Идеята на предмета е след завършването на курса учениците да познават своите права и задължения, да знаят как да ги защитят, да разбират мястото си в обществото, да разбират основните държавни процеси и тяхната логика и да разпознават основните държавни и европейски институции и тяхната роля в живота на гражданите.

И-мейл за контакт: bg.uchilishte.bru@gmail.com

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи