konkurs. ot as-ya levante jpg

Покана за участие в конкурса" България в сърце и душа, където и да сме по света"

2022-01-31 14:27:28

Скъпи ученици,

Уважеми родители,
Публикуваме получената покана: обява за конкурс ” България в сърце и душа където и да сме по света” за участие на Вашите деца, по три направления:

Изпращането на творбите от всяка категория, моля да ги изпратите с формуляра за участие (добавен по-долу) на Е-мейлите (посочени по-горе) до 31.03. 2022г.

Всички деца ще получат грамоти, като ще има награди за всяка категория и парична награда на публиката според хареванията на всяка творба, публикувана в страницата ни във фейсбук. (Asociación Santa Sofía de Levante).

Награждаването ще бъде на 29.05 на концерта посветен на 10 годишнината от създаването на българското училище в Торент (Валенсия), Испания.

Награждаването ще се състои на 29.05, на тържествен концерт, посветен на 10 годишнината от създаването на българското ни училище, като най-доброто от конкурса ще бъде отразено в българските медии. 

Участниците ще бъдат оценявани от професионално жури! Ще има и репортаж по българските медии.

Успех на всички! 🍀🍀🍀

Ще се радваме да дадете гласност и да  участват децата живеещи в чужбина!

С уважение,
Камелия Любенова/Kameliya Lyubenova
Председател и координатор на Асоциация Света София от Леванте/Presidente y coordinadora Asociación Santa Sofía de Levante
0034 647 747 014

botevtorrent@gmail.com

БУ ХРИСТО БОТЕВ ТОРЕНТ АЛЗИРА       Асоциация Санта София де Леванте                                                                                                                                               КОНКУРС                                                                              ” България в сърце и душа, където и да сме по света”

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

ИМЕ: …………………………………………………………………….ВЪЗРАСТ:…………

(собствено, бащино и фамилно име на участника)

УЧИЛИЩЕ: ……….…………………………………………………… КЛАС:……………..

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:                                         ……….…………………………………………………………….

                                                                                                                                                ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:                                         ……….…………………………………………………………….

ЗАБЕЛЕЖКИ:    ……………….…………………………………………………………….

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

Аз, долуподписаният/-ата ……………………………………………………………………,

(трите имена на родителя)

родител на ………………………………………………………………………………………,

(трите имена на детето)

заявявам своето съгласие, че:

  • С участието в конкурса авторските права на творбата на моето дете се предоставят на организаторите.
  •  С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство.
  • Предадената творба може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана в различни издания, свързани с изложби, интернет страници,телевизионни и радиопредавания, плакати и други некомерсиални материали за целите на конкурса.
  • Предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

Дата: ……………….                                                          Подпис:……………………………

Населено място: ……………..

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи