plakat.jpg VII-mi natsionalen literaturen konkurs na tema razkaz v 10 izrechenia

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VII-ми национален литературен конкурс „Разказ в 10 изречения“

2021-02-19 14:30:44

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VII-ми национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“  за написване на разказ Конкурсна тема „Разказ в 10 изречения“

Условия за участие и регламент на конкурса:

 • Участници – деца и младежи от 15 до 20 години;
 • Конкурсни текстове – написани през 2020 г. и непубликувани до момента;
 • Максимален обем – 10 изречения;
 • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • Жанр: разказ;
 • Тема: „Разказ в 10 изречения“ на свободна тема
 • Официален език: български.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на творбата;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

 • Срок за изпращане на творбите: 11 януари 2021 г.
 • Произведенията се изпращат чрез онлайн формуляр поместен в уебсайта на организаторите: www.forbgkids.org 

Не забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат):

 • Кратка творческа биография

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата на България“ (http://www.forbgkids.org): 26 януари 2021 г.

Специална награда: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга

Официално награждаване и представяне на книгата „Разказ в 10 изречения“ – май 2021 г.

Pepa Nikolova
Communications and PR Expert
Chance for the Children and the Nature of Bulgaria Foundation
4, Atanas Sirekov Sq., Bourgas
phone: + 359 887 201 033
email: p.nikolova@forbgkids.org
www.forbgkids.org

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи