Покана за участие в международния културен форум и националния конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ”

2018-11-15 20:54:58

Уважаеми родители, настойници, приятели,
Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ ) пое ангажимент пред вицепрезидент Илияна Йотова, която е ресорен отговорник за българите в чужбина, всички Български училища в чужбина да се включим в националния конкурс „Велики Преслав”.  
Конкурсът е  подкрепен и от ДАБЧ.
Надяваме се със съвместни усилия да успеем и този път да участваме подобаващо.
Разчитаме на талантите на нашите ученици, на тяхната неизчерпаема детска енергия, както и на Вашето съдействие.
На всички пожелаваме приятно забавление и ново творческо вдъхновение. 

За повече информация тукВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – С Т А Т У Т-подробен

Основната цел е популяризиране и утвърждаване културно-историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура.
Подробна информация за това какво ще включва този конкурс ще намерите в прикачения файл.

Специфичните цели са:
1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световна култура.
2. Организиране форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството.
3. Включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на интереса им историята и културата на България и чувство за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет.
4. Включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура. Създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици.

Участници:
Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 или 7 г. до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група – 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група – 11- 14г.;
Трета възрастова група – 15 – 19 г.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища./

Тематика на международния културен форум: „Велики Преслав – история на цял един народ”.

I. Литературно творчество:
• есе;
• стихотворение.
Регламент:
Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби по избор – стихотворение и/или (есе) до 4 страници; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; на e-mail biblio_preslav@abv.bg. Крайният срок за получаване на творбите – 31. Март 2019 година.

II. Художествени творби:
Регламент:
Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби. Участието е индивидуално. Колективни творби не се приемат. Крайният срок за получаване на творбите – 31. Март 2019 година.
Жанров обхват:
• живопис;
• графика/рисунка;
• скулптура;
• приложно-декоративни творби и проекти.
Крайният срок за получаване на творбите – 31. март 2019 година.
Всяка творба трябва да съдържа:
• трите имена на автора;
• клас, възраст;
• училище, извънкласно звено /читалище, школа/ – ръководител;
• точен адрес, телефон на ръководителя или родителя
• опис на изпратените творби
Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав – 9850, ул. Борис Спиров 61, Народно читалище „Развитие 1874” /за библиотеката/, 0538/ 4 35 67
Място на провеждане: Археологически музей гр. Велики Преслав
Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи – грамота и медал или статуетка. Изпратените творби не се връщат, запазват се и ще се използват за популяризиране и организиране фонд на форума. Наградените творби ще участват в открита изложба. Ще бъде издаден диск и алманах с творбите, които ще бъдат предоставени на българските училища у нас и в чужбина.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи