Roditelska-sreshha

Покана за събранието на родителския съвет и учителите

2020-04-25 14:39:05

Уважаеми родители и настойници,

Предстоящата среща на РС с учителите е във вторник, 19 ноември 2019 г., от 18:00 часа в сградата на БУ “Пейо Яворов” на Avenue Albert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.

Тя ще се проведе при следния дневен ред :

  1. Финансова ситуация, бюджет  и такси 2019-2020
  2. Представяне на резултатите от срещата с адвокатите по трудово и данъчно право
  3. Въпроси относно сигурността на учениците в ULB
  4. Допълнителни дейности и кръжоци
  5. Ваканционни занимални
  6. Комуникационни връзки с други организации
  7. Други

Всеки желаещ родител е ,,Добре дошъл!“.

От екипа на БУ

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи