Покана за Общо събрание

2017-06-22 08:53:24

Уважаеми родители,

На 1-ви октомври, неделя, от 14.00 часа Ви каним на Общо събрание на Училището.
То ще се проведе на адрес: Avenue Edmond Parmentier 250, 1150 Bruxelles (WOLUWE-SAINT-PIERRE)
Наш гост ще бъде посланик Мая Добрева.

Общото събрание в БУ « Пейо Яворов » за избор на РС според ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011г. е абсолютно необходимо.
Моля, още от сега да запазите тази дата в календарa си .

Всички, които желаят да се представят като членове на РС да пишат до ел. адрес на Училището. bg.uchilishte.bru@gmail.com
Срок 24.09.2017г.
Тези, които желаят , могат да поставят въпроси за обсъждане, които въпроси ще бъдат включени в дневния ред.
Срок 24.09.2017г.
Дневният ред на ОС е в процес на обсъждане.

Чл. 5 ал. 3 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС постановлява :

“Родителите/настойниците на децата/учениците избират родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно проведено, ако
на него присъстват повече от половината от родителите/настойниците на обучаващите се в училището деца.

Относно въпросa в случай на невъзможност от Ваша старна да присъствате лично на ОС, да упълномощите друг родител да Ви представлява с Пълномощно, съм отправила запитване до МОН.
След получения отговор ще бъдете допълнително информирани.

При влизане в залата ще бъдете отбелязвани в предварително изготвен списък по класове. Така ще знаем точният брои на присъстващите в залата при влизането.
Събранието ще бъде открито.
В залата в деня на събранието ще се изберат квестори.
Гласува само единият от родителите.

Тази така важна за училището и за децата инициатива, може да стане единствено и само с Вашето активно участие.

Благодаря Ви за разбирането и за съдействието.

Валентина Найденова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи