Roditelska-sreshha

Покана за Общо събрание за избор на нов родителски съвет за 2019-2020 учебна година - 05.10.2019г от 16:00 часа

2019-10-10 01:43:15

Уважаеми родители, настойници,

На 05 октомври 2019г. от 16:00 часа до 18:30 часа  ще се проведе Общото събрание за избор на нов родителски съвет за 2019-2020 учебна година, на адрес: Campus de la PLAINEBoulevard de la Plaine 236, 1050 Ixelles, в голямата зала в корпус А  на Свободния университет на Брюксел-ULB.
https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html
https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!1e3


Общото събрание в БУ « Пейо Яворов » за избор на РС според ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 29.05.2018 г. е абсолютно необходимо.

Съгласно чл. 10 (2), от ПМС 90/29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, родителският съвет  се избира от родителите на децата на общо събрание, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите.

Всеки родител, може да представи  своята кандидатура до ръководството на БУ, на адрес: ​bg.uchilishte.bru@gmail.com , до 30 септември 2019г.

Общото събрание ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на регламент за провеждане на събранието

2. Избор на РС.Представяне на новите кандидати по азбучен ред

3. Приемане на правила за работа на РС Правила

4. Приемане на Правилник за вътрешния ред Правилник

5, Доклад за финансовото състояние на училището

6. Други

Закриване на събранието.

За гласуване ще бъдат предложени само кандидатури на лица, които присъстват на събранието.

В случай на невъзможност от Ваша старна да присъствате лично на ОС, можете да упълномощите друг родител да Ви представлява с Пълномощно, което можете да го изтеглите от сайта на Училището, или поискате от учителите в Училището.

Пълномощно

При влизане в залата ще бъдете отбелязвани в предварително изготвен списък по класове.
Тази така важна за училището и за децата инициатива, може да стане единствено и само с Вашето активно участие, което  е толкова важно, колкото и записването на детето /децата в Училището.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи