Покана за Общо събрание на Училището

2017-09-29 08:53:35

Уважаеми родители, настойници,

На 1-ви октомври, неделя, от 14.00 часа Ви каним на Общо събрание на Училището.

То ще се проведе на адрес: Avenue Edmond Parmentier 250, 1150 Bruxelles (WOLUWE-SAINT-PIERRE).
Моля, обърнете внимание, че залата е различна от тази, в която се събираме обикновено за училищните тържества.
Наш гост ще бъде посланик Мая Добрева.

Общото събрание в БУ « Пейо Яворов » ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане на регламент за провеждане на събранието.

2. Избор на РС. Представяне на новите кандидати по азбучен ред.
Г-жа Ася Ковачева – родител на две деца от 2. и 3. клас.
Г-н Данаил Евтимов -родител на едно дете 6. клас.
Г-жа Красимира Николова – родител на две деца от 1. и 2. клас.
Г-жа Мария Карагьозова -родител на едно дете 1. клас.
Г-н Николай Николов – родител на две деца от ПГ и 5. клас.
Г-н Николай Караенев -родител на едно дете от 2. клас.
Г-жа Цонка Йоцова – родител на едно дете от 3. клас.
3. Приемане на правила за работа на РС

4. Приемане на Правилник за вътрешния ред.

5, Доклад за финансовото състояние на училището.

6. Други.

Закриване на събранието.

В случай на невъзможност от Ваша старна да присъствате лично на ОС, можете да упълномощите друг родител да Ви представлява с Пълномощно, което можете да го изтеглите от сайта на Училището, или поискате от учителите в Училището. ПЪЛНОМОЩНО
При влизане в залата ще бъдете отбелязвани в предварително изготвен списък по класове.
Тази така важна за училището и за децата инициатива, може да стане единствено и само с Вашето активно участие.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи