Покана за Общо събрание на 13 октомври, събота, от 16:30 часа

2018-09-16 14:47:11

Уважаеми родители, настойници,

На 13 октомври, събота, от 16:30 часа Ви каним на Общо събрание (ОС) на българското неделно училище „Пейо Яворов“ към Посолството на Република България в Брюксел.

Общото събрание ще се проведе в корпус А (голямата зала) на Свободния университет на Брюксел (ULB) на адрес: Campus de la PLAINE, Boulevard de la Plaine 236, 1050 Ixelles.

https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html

https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!1e3

Свикването на Общо събрание е абсолютно необходимо за избиране на РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ и за приемане на правила за организацията и дейността на училището в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ №90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина.
Общото събрание ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на Председателя на родителския съвет за 2017-2018 учебна година
2. Доклад за финансовото състояние на училището
3. Информиране на родителите/настойниците относно юридическия статут на училището и приемане на решение
4. Одобряване на Правилника за вътрешния ред в съответствие с ПМС 90/2018
5. Избор на нов родителски съвет
6. Други
7. Закриване на събранието

В случай на невъзможност от Ваша старна да присъствате лично на ОС, можете да упълномощите друг родител да Ви представлява с пълномощно, което може да изтеглите от сайта на училището Пълномощно-ОС-13.10.2018г., или поискате от учителите в училището.

Събранието се счита за редовно проведено, когато на него присъстват родителите/лицата, упражняващи родителски права на повече от половината от обучаващите се в училището деца. Участието на родителите/лицата, упражняващи родителски права, може да бъде дистанционно (член 10 (2) с ПМС 90/2018). Ако желаете да се включите дистанционно в събранието, моля уведомете училищния ръководител до 6 октомври 2018 г. като изпратите имейл до bg.uchilishte.bru@gmail.com .
Всеки родител, който желае да участва в дейността на Родителския съвет през 2018-2019 учебна година, може да изпрати своята кандидатура на следния имейл адрес: rs@bguchilishtebru.be. Краен срок за подаване на кандидатури – 10.10.2018 г. За гласуване ще бъдат предложени само кандидатури на лица, които присъстват на събранието.
При влизане в залата ще бъдете отбелязвани в предварително изготвен списък по класове.
Тази така важна за училището и за децата инициатива, може да се осъществи единствено и само с вашето активно участие.

С уважение,
Николай Караенев
Председател на родителския съвет

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи