Покана за Общо събрание

2017-09-21 11:28:54

Уважаеми родители, настойници,
На 1-ви октомври, неделя, от 14.00 часа Ви каним на Общо събрание на Училището.
То ще се проведе на адрес: Avenue Edmond Parmentier 250, 1150 Bruxelles (WOLUWE-SAINT-PIERRE)
Наш гост ще бъде посланик Мая Добрева.
Общото събрание в БУ « Пейо Яворов » за избор на РС според ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011г. е абсолютно необходимо.
Моля, още от сега да запазите тази дата в календарa си .
Всички, които желаят да се представят като членове на РС да пишат до ел. адрес на Училището. bg.uchilishte.bru@gmail.com
Срок 24.09.2017г.
Тези, които желаят , могат да поставят въпроси за обсъждане, които въпроси ще бъдат включени в дневния ред.
Срок 24.09.2017г.
Дневният ред на ОС ще бъде публикуван на 25.09.2017г.
Чл. 5 ал. 3 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС постановлява :
„Родителите/настойниците на децата/учениците избират родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите/настойниците на обучаващите се в училището деца.
В случай на невъзможност от Ваша старна да присъствате лично на ОС, можете да упълномощите друг родител да Ви представлява с Пълномощно.-тук ПЪЛНОМОЩНО

При влизане в залата ще бъдете отбелязвани в предварително изготвен списък по класове. Така ще знаем точният брои на присъстващите в залата при влизането.
Събранието ще бъде открито.
В залата в деня на събранието ще се изберат квестори.
Гласува само единият от родителите.
Тази така важна за училището и за децата инициатива, може да стане единствено и само с Вашето активно участие.

 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи