Покана за изложба организирана от БУ „Пейо Яворов“: 9 май 2018г. , сряда, от 10.30 - до 11.30

2018-05-02 09:19:13

Уважаеми родители, настойници, приятели на нашето училище, 

Във връзка с инициативата на Министерството на образованието и науката „Розите на България “ БУ „Пейо Яворов“ Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия Ви кани заедно да открием и разгледаме изложбата на тема “История, култура, традиции и азбука на България”  на 9 май 2018г., сряда, от 10.30 -до 11.30 часа в Kултурния център de Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg – Beersel. Основният текст върху таблата е на английски език. Преводът на фламандки език е направен от г-жа Ася Ковачева-член на Родителския съвет.

Към таблата, отразяващи историята на България, добавяме и рисунки на децата от училището, отразяващи тяхната визия за България днес, в широк смисъл на думата и включваща български традиции, обичаи, история, азбука.  

„Добре дошли” са всички Ваши близки и познати от различни националности. 

Очакваме Ви.

 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи