Roditelska-sreshha

Покана (чрез линк и телефони) за общо онлайн събрание на родителите в училище ,,Пейо Яворов“

2020-10-27 10:06:10

Уважаеми родители,

Бихме желали да Ви поканим в петък, 9 октомври 2020г., в  17ч. на oбщо събрание на родителите в училище ,,Пейо Яворов“ при следния дневен ред:

  1.  Приемане на регламент за провеждане на събранието.  
  2. Избор на РС. Постъпили нови кандидатури няма
  3. Приемане на правила за работа на РС, които ще намерите ще намерите по-долу.  
  4. Приемане на Правилник за вътрешния ред. Промяна има само в Чл.4  (1),  добавяме формулировка свързана с Ковид -19, виж по-долу. 
  5. Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа Албена Пашова-финансист в БУ.  
  6. Други.  
  7. Закриване на събранието.  

Моля, да се свържете с посочения линк или в случай, че нямате добра интернет връзка, да  наберете/позвъните на посочените телефони по-долу.

В случай, че не Ви е възможно да присъствате, моля Ви да изпратите пълномощно, за да бъдете предстаени от друг родител. Ще намерите дневния ред на срещата ни, пълномощното за попълване и други важни документи в прикачените файлове:

Пълномощно

Правила за работата на РС приети на ОС на 09-10-2020 docx

Правилник за вътрешния ред

Доклад за финансовото състояние на училището

С уважение,

Мина Петручи

Председател на родителския съвет

Friday, Oct 9, 2020 5:00 pm | 1 hour | (UTC+02:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Meeting number: 121 733 0050

Password: Bulgaria

https://ecolebulgare.webex.com/ecolebulgare/j.php?MTID=md62cdb24dafb02160b6fe1a66c3f4919

 Join by phone

+32-262-00867 Belgium Toll

+359-2-935-8689 Bulgaria Toll

Access code: 121 733 0050

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи