Gerb RB_4colors_new

Писмо от министъра на образованието и науката до българските неделни училища в чужбина

2020-04-25 14:54:33

            Уважаеми учители от българските неделни училища в чужбина,

           Българските неделни училища в чужбина вече имат опит в организирането и провеждането на електронно обучение не само с частично присъствени и без присъствени часове, но и като елемент при провеждането на учебните часове в училищата, при оценяването на учениците и при самоподготовката.

         Днес над 65 процента от децата в българските неделни училища в чужбина се обучават в електронна среда.

         През първите седмици на кризата целта беше да се осигури организационно и технологично обучението на тези, които не са го правили до сега, да се компенсират част от пропуснатите часове.  

        Благодарение на вашите усилия, познания и опит се справяме все по-успешно.  

        Сега задачата ни е да направим електронната форма на обучение още по-ефективна, за да можем да преподаваме родния език, знанията за историята и географията на България, но и да се подкрепяме, като съхраняваме националния дух, фолклор и култура.  

       Във връзка с това в следващите дни и седмици усилията ни трябва да са насочени към:

  1. Приоритетно преподаване на уроци по български език и литература.
  2. За часовете по история и география на България да се използват приоритетно възможностите на проектно-базираното обучение, като се включват филми,  музикални файлове, презентации, виртуални музеи, галерии и др. Същото се отнася и за допълнителните дейности в българските неделни училища, свързани със съхраняване на националната идентичност.

3. Да се съчетава синхронната форма на електронно обучение с асинхронната, особено там, където липсват опит, достатъчно електронни устройства, наличен и достатъчно бърз интернет, достатъчно време за работа пред екран, имайки предвид, че в местните училища също се въвежда дистанционно обучение.

Имате възможност по всякакъв начин онлайн да изпращате материали, да поставяте задачи, да се изпращате проекти на учениците, но винаги трябва да имате обратна връзка с тях. Учителите е необходимо да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка и на родителите.

4. Преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват. Училищата по техен избор могат да работят с познатите им платформи и ресурси.

5. Създаване на активна среда за взаимопомощ, подкрепа и сътрудничество между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в електронна среда и др.

           Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека на учителите /Хранилище за електронно съдържание/, където учителите от 2 369 училища от България и 357 училища от 51 държави от света ще можете да публикувате  и да споделяте своите авторски обучителни материали, да сме заедно, да имаме силата на професионалната, педагогическа подкрепа и на вярата в бъдещето на децата ни.

         Добре дошли в Национална електронна библиотека на учителите!

          Бъдете здрави и успех!

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи