Петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) в Европарламента

2018-03-12 14:13:26

Петицията на АБУЧ, относно предложението за осигуряване на изпити в края на средното образование на всички официални езици на Европейския съюз до Европейския парламент с № 0224/2017 , е, в дневния ред на заседанието на Комисията по петици, което ще се състои на 21.03.2018 г., сряда, в Брюксел.  Предвидено е тя да бъде разгледана около 11.00ч.

Ще можете да проследите разискванията на комисията като уебкаст чрез сайта на Европейския интернет на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI, в пряко предаване или на запис на следващия ден.

АБУЧ възнамерява да осигури лично присъствие на заседанието, тъй като на вносителите на петиции се предоставя време за изказване. То няма да надвишава пет минути, но ще се опитаме да ги използваме, за да се чуе силно послание от наша страна.

Важно ще е да се чуят на място и изказванията на депутати, не само български, на ЕК и ако има представители и на Съвета.

За сега участието на АБУЧ ще се осигури от Камелия Конакчиева от Париж, Валентина Найденова от Брюксел и Маргарита Цачева от София.

След изслушването и разискванията ще се проведе  общата среща с присъстващите в залата семейства и ученици от Париж и Брюксел с български евродепутати.

Относно Петицията, тук: Петиция 1142560BG 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи