HITYR PETYR NA MAGARETO

Първоаприлско посещение

2017-04-20 21:52:48

На Първи април,  Денят на хумора и шегата,  в БУ « П.К.Яворов » имахме гост – доц. Николай Вуков от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при Българската академия на науките (БАН).
Той разказа на децата и учителите за проекта по който работи – изследване на културното наследство, съхранявано, разпространявано и възпроизвеждано от сънародниците ни в емиграция. Сподели още, че той и колегите му се интересуват от работата на училища, църкви, културни организации, читалища, фолклорни танцови и изпълнителски групи и всички формални или неформални обединения, които са поставили в центъра на работата си българския език, традиции и история.
Изследването се осъществява в ИЕФЕМ-БАН, подкрепено е от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) и Асициацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и е финансирано от Министерството на образованието и науката (МОН).
Според изследователите, културното наследство е сред водещите фактори, които обединяват българите в чужбина и намерението им е да анализират как това се случва. Наред с научно-изследователската работа, важен акцент в изследването са и приложните аспекти, доколкото резултатите от проекта ще бъдат предложени на българските институции, свързани с опазването на културното наследство и работещи с българските общности в чужбина.
Децата отговориха на поставените въпроси, разказаха му какви празници познават, какво сме правили и научават в училище, с какво се занимават допълнително.

По случай първи април – Деня на хумора и шегата, госпожа Валентина Найденова показа на присъстващите хумористични рисунки. Децата разпознаха героя от българските приказки Хитър Петър и неговото магаре, един морков на тротинетка и др подобни. Тя обясни на учениците, учителите и госта, че за създаване на смешните герои от рисунките е използвала подхода аглутинация и метафоризация. Изясни какво представляват тези подходи в изобразителното изкуство. Сподели, че най-ценната идея в този вид изкуство е отпадането на границата между възможното и невъзможното в представите ни, идея, която стимулира развитието на чувството за хумор. А той хуморът, е дар който помага да се намери изход от всяка ситуация. Хуморът е онова нещо, което не се купува от магазина, нито се полива за да порасне. И въпреки това, има толкова голямо въздействие. Такъв вид рисунки развиват способността на човек да вижда смешното във всяка една ситуация, предмет, явление и отношения, което тя се опита да направи с този открит урок в Първоаприлския ден.
Смехът на децата от начален етап, усмивките на останалите показаха, че целта е оправдана.
Доц. Николай Вуков присъства в часовете по родолюбие – История в 5-ти и 6-ти клас, Човекът и обществото в 4-ти клас.
Така, макар и за малко, ученици и учители имаха възможността да представят своя опит и участват при реализирането на проекта.

HITYR PETYR NA MAGARETO

MORKOW NA DYRVO

MORKOV NA TROTINETKA

KOLA S REMARKE

Patlajaneno magare

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи