Първа работна среща на родителския съвет - 4-ти октомври 2017година

2017-10-02 16:19:24

На 1-ви октомври, неделя, от 14.00 часа се проведе Общо събрание на родителите на учениците от БУ “Пейо Яворов”към посолството на РБългария в гр. Брюксел, за избор на членове на родителския съвет за учебната 2017-2018г.

ОС изслуша н.пр. Мая Добрева, посланик на Република България в Кралство Белгия.
ОС обсъди, гласува и прие точките от предварително публикувания дневен ред:
1. Избор на членове на РС : Г-жа Ася Ковачева, г-н Данаил Евтимов, г-жа Красимира Николова, г-жа Мария Карагьозова, г-н Николай Николов, г-н Николай Караенев, г-жа Цонка Йоцова, г-н Марин Начев.
2. Обсъди, гласува и прие правила за работа на РС.
3. Обсъди, гласува и прие Правилник за вътрешния ред.
4. Изслуша Доклад за финансовото състояние на училището.
Протоколът от ОС, след като бъде оформен, ще бъде публикуван на сайта на Училището.
Първата работна среща на родителския съвет ще се състои на 4-ти октомври 2017г. от 18.30 ч., в училището на av. Albert Lancaster 47 A,1180 Uccle.
Всички родители/ настойници, които желаят да се чувстват поканени.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи