Относно връщане на надплатените такси за 2016-2017 учебна година

2017-11-28 09:57:54

Връщане на надплатените такси    Текстът е подготвен от г-жа Цонка Йоцова- член на РС, юрист.

Декларация за Възстановяване на училищна такса за 2016-2017 учебна година  Текстът е подготвен от  членовете на РС.

Приложение 1 на г-н П.Терзийски

Процедурата за възстановяването на надплатените такси е подготвена от  членовете на РС.

Уважаеми Родители,

Искам да Ви уведомя, че Ръководството на БУ “Пейо Яворов” взе решение за възстановяване на част от сумата от учебната такса за 2016-2017 учебна година.

Моля, всеки един от Вас да попълни приложената Декларация за връщане на част от такситe за 2016-2017 уч.г и изпрати в срок до 01.12.2017 по е-майл до: bg.uchilishte.bru@gmail.com
При попълване на Декларацията, моля използвайте данни от Приложение 1 на г-н П.Терзийски.

Двете инициативи (събирането на тазгодишните такси, и връщането на част от сумата от миналогодишните такси), макар и свързани, не са взаимообвързани… тоест, едната не зависи от другата.

Допълнителни пояснения:

Годишни учебни такси за 2017-2018 година:

Задължителни учебни предмети (ЗИП) по учебната програма на МОН за Българските училища в чужбина:
Такса ЗИП за първо дете: € 180
Такса ЗИП за второ дете: € 150
Такса ЗИП е задължителна за първо и второ дете. ЗИП обучение за трето дете е безплатно.

Моля, внесете такса ЗИП на сметката указана в раздела Такси:
https://bguchilishtebru.be/taksi/
като не забравите да впишете името на Вашето дете, и в кой клас учи. Текстът на комуникацията да е написан на латиница.
Краен срок за внасяне на такса ЗИП: 1-ви декември, 2017 година.

Свободно избирателни предмети (СИП):

Такса СИП: € 50 за първо и второ дете. СИП обучение за трето дете е безплатно.

Моля, внесете такса СИП на сметката указана в раздела Такси:

https://bguchilishtebru.be/taksi/

като не забравите да впишете името на Вашето дете, и в кой клас учи. Текстът на комуникацията да е написан на латиница.
Краен срок за внасяне на такса СИП: 1-ви декември, 2017 година.

Още едно пояснение:

– Ако вашето дете е в 1. или в 3. клас следва да заплатите:
180 евро годишна такса ЗИП + 50 евро СИП Околен свят или Човек и общество= 230 евро. Моля, внесете такса ЗИП и СИП на сметката указани в раздела Такси: https://bguchilishtebru.be/taksi/

Ако НЕ желаете да посещава СИП часове или НЕ заплатите таксата за СИП, детето Ви няма право да учи СИП. В този случай, моля, да вземате детето си 30 минути преди края на занятията на съответния клас, или да го водите в училище по късно, за класовете, които имат първо СИП;

– Ако вашето дете е във 2., в 4., в 5.,в 6.,в 7., в 8., в 9., в 10., в 11клас, следва са заплатите само: 180 евро годишна такса за всички изучавани предмети ЗИП;

За второто дете схемата е същата, но вместо 180 евро заплащате 150 евро за ЗИП.
Ако вашето второ дете е в 1. или в 3. клас следва да заплатите:
150 евро годишна такса ЗИП + 50 евро СИП (Околен свят, или Човек и обшество) = 200 евро. Но, 150 евро (такса ЗИП) трябва да внесете в сметката указана в раздела Такси:  https://bguchilishtebru.be/taksi/
– Ако вашето второ дете е във 2., в 4., в 5.,в 6.,в 7., в 8., в 9., в 10., в 11клас, следва са платите само 150 евро годишна такса за всички изучавани предмети ЗИП;

Възстановяване на част от учебната такса за 2016-2017 година:
Ако Вашето дете/деца са били ученици в БУ предходната 2016/2017 година, Вие ще може да изберете един от трите възможности изброени в Декларацията, за връщане на част от таксата за миналата учебна година.
За целта следва да попълните приложената Декларация. Без попълнена и предадена на училището Декларация, пари от миналогодишната такса няма да бъдат върнати.
Сумата, която ще получите ще откриете в приложения списък (Приложение 1) на сайта на училището.

Ако изберете варианта с приспадане на тазгодишните такси, механизмът е следния:
– изчислявате размера на таксата за настоящата учебна година по гореописания начин.
– откривате Вашето дете/деца в списъка със сумите за връщане за миналата учебна година (Приложение 1);
– от тазгодишната такса ЗИП изваждате сумата за връщане от миналата година, и разликата превеждате по банков път, и записвате в декларацията (Обърнете внимание, че такса СИП за Човек и общество в 3. И в 4. Клас и за Околен свят в 1. клас се заплаща в различна сметка от тази за такса ЗИП).
Ако детето ви не посещава училището през настоящата учебна година (2017-2018), или след приспадането на сумата за връщане от миналата година все още остава сума за възстановяване, запишете номера на сметката Ви в Кралство Белгия, на която да се приведат парите.

Краен срок за връщането/ възстановяването/ на надвнесената сума е месец март 2018 година.
Ако имате въпроси относно тази процедура, моля, свържете се с мен за съдействие. Ще се консултирам отново с Родителския съвет и ще Ви отговоря.

Валентина Найденова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи