Относно Общото събрание на родителите / 1-ви октомври 2017г. /

2017-09-28 11:40:51

Още един път публикуваме предложението за обсъждане и гласуване на Общото събрание на родителите / 1-ви октомври 2017г. /  :
Правилник за вътрешния ред на училището-тук: Правилник на БУ Пейо Яворов – Брюксел – 2017 г. (1)

Правила за организация и функциониране на родителския съвет -тук: Правила РС

При влизането в залата документите ще  Ви бъдат раздавани.

Докато върви обсъждането, документите ще бъдат прожектирани на екрана в залата.

Общото събрание на родителите / 1-ви октомври 2017г. от 14 часа/   ще се проведе на адрес: Avenue Edmond Parmentier 250, 1150 Bruxelles (WOLUWE-SAINT-PIERRE).
Моля, обърнете внимание, че залата е различна от тази, в която се събираме обикновено за училищните тържества.

Очакваме Ви!

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи