Доклад от финансовата ревизия за 2020-2021 учебна година

Годишен доклад на РС за учебната 2020 -2021 година

Окончателен финансов отчет за учебната 2020 -2021 година – Приложение 1

Доклад от финансовата ревизия за 2019-2020 учебна година

Доклад от финановата ревизия за 2018-2019 учебна година

Годишен доклад на РС за учебната 2019 -2020 година

Отчет за приходите и разходите за 2019-2020г.

Окончателен финансов отчет за учебната 2018 -2019 година – Приложение 1

Годишен доклад на РС за учебната 2018 -2019 година

Отчет за приходите и разходите за 2018-2019г.

Годишен доклад на РС за учебната 2017 -2018 година

Окончателен финансов отчет за учебната 2017 -2018 година – Приложение 1

Финансов отчет за 2017-2018 учебна година

Отговори на въпросите, зададени от родители, ще намерите в Протокол 4 -25.11.2017

Доклад от финансова проверка за 2016-2017 учебна година

Относно: проверка на дейността на БУ “Пейо Яворов” Доклад от проверката на МОН

Отчет за МОН за 2015-2016 учебна година_ Годишен доклад на РС _ Приложение 2

Отчет за МОН за 2014-2015 учебна година_ Годишен доклад на РС _Приложение 2

Отчет за МОН за 2013-2014 уч.г.- Годишен доклад на РС _ Приложение 2

Годишен доклад на РС за учебната 2020 -2021 година

Доклад от финансовата ревизия за 2019-2020 учебна година

Доклад от финановата ревизия за 2018-2019 учебна година

Годишен доклад на РС за учебната 2019 -2020 година

Отчет за приходите и разходите за 2019-2020г.

Окончателен финансов отчет за учебната 2019 -2020 година – Приложение 1

Окончателен финансов отчет за учебната 2018 -2019 година – Приложение 1

Годишен доклад на РС за учебната 2018 -2019 година

Отчет за приходите и разходите за 2018-2019г.

Годишен доклад на РС за учебната 2017 -2018 година

Окончателен финансов отчет за учебната 2017 -2018 година – Приложение 1

Финансов отчет за 2017-2018 учебна година

Отговори на въпросите, зададени от родители, ще намерите в Протокол 4 -25.11.2017

Доклад от финансова проверка за 2016-2017 учебна година

Относно: проверка на дейността на БУ “Пейо Яворов” Доклад от проверката на МОН

Отчет за МОН за 2015-2016 учебна година_ Годишен доклад на РС _ Приложение 2

Отчет за МОН за 2014-2015 учебна година_ Годишен доклад на РС _Приложение 2

Отчет за МОН за 2013-2014 уч.г.- Годишен доклад на РС _ Приложение 2

Годишен доклад на РС за учебната 2020 -2021 година

Доклад от финансовата ревизия за 2019-2020 учебна година

Доклад от финановата ревизия за 2018-2019 учебна година

Годишен доклад на РС за учебната 2019 -2020 година

Отчет за приходите и разходите за 2019-2020г.

Окончателен финансов отчет за учебната 2019 -2020 година – Приложение 1

Окончателен финансов отчет за учебната 2018 -2019 година – Приложение 1

Годишен доклад на РС за учебната 2018 -2019 година

Отчет за приходите и разходите за 2018-2019г.

Годишен доклад на РС за учебната 2017 -2018 година

Окончателен финансов отчет за учебната 2017 -2018 година – Приложение 1

Финансов отчет за 2017-2018 учебна година

Отговори на въпросите, зададени от родители, ще намерите в Протокол 4 -25.11.2017

Доклад от финансова проверка за 2016-2017 учебна година

Относно: проверка на дейността на БУ “Пейо Яворов” Доклад от проверката на МОН

Отчет за МОН за 2015-2016 учебна година_ Годишен доклад на РС _ Приложение 2

Отчет за МОН за 2014-2015 учебна година_ Годишен доклад на РС _Приложение 2

Отчет за МОН за 2013-2014 уч.г.- Годишен доклад на РС _ Приложение 2