От родителския съвет към родителите/настойници на учениците от ПГ, 1в, 1г, 2а, 2б, 3б, 4б, 5, 6 и 7 клас

2017-10-18 11:59:59

Уважаеми родители,
По настояване на родители и за облекчаване работата на учителите по време на междучасията, Родителският съвет взе решение за организиране на постоянно родителско присъствие по време на учебните занимания в събота с цел безопасност на учениците.
Родителите-доброволци помагат на учителите, когато учениците са в междучасие навън или в коридорите. Следят децата да не напускат двора, който е пред помещенията на корпус А в кампуса на Университета, да се върнат в час след изтичане на междучасието, следят игрите на децата да са безопасни за тях и училището.
Изпращам ви таблицата, в която следва да отбележете името си за датата и в съответния часови диапазон.
Таблицата ще намерите на този адрес:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Qj6sysYa5JUtMRrxggL2Z96cVUKcLZroC2oHSAVgtY/edit?ts=59e5ec95#gid=0
Имайте предвид и следното важно правило, което всички трябва да спазваме за спокойствието и сигурността на децата ниДецата се придружават от родител до класната стая. От там се взимат след приключване на занятията.  Апелираме родителите и настойниците да бъдат възможно най-точни, защото часовете следват през 10 минути.

За допълнителна информация и въпроси може да ми пишете на krasi_ing@abv.bg.
Благодарим ви за вашата активност и ангажираност.
Красимира Николова, Член на РС и отговорник за инициативата.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи