Gerb RB_4colors_new

Oт Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание на Република България

2022-01-31 14:30:00

Уважаема госпожо,

Уважаеми господине,

Националният център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание на Република България провежда онлайн проучване сред представители на българските общности в чужбина като част от изготвянето на последваща оценка на въздействието на Закона за българите, живеещи извън Република България.

На въпросите от онлайн проучването можете да отговорите на следния линк: https://forms.gle/7VCbS7tcv4b3q6sG7

Гарантираме Ви, че получената информация ще бъде използвана само в обобщен вид. Персоналните отговори и мнения остават анонимни в рамките на проучването.

Вашето мнение е особено важно за нас с цел по-доброто разбиране на нуждите и защита на интересите на българите, живеещи извън България.

Благодаря Ви за отделеното време!

Добрян Димитров Добрянов
Народно събрание на Република България
Национален център за парламентарни изследвания (НЦПИ)
029392129 || 
0887332869 || 
Пл. „Княз Александър I“ №1
 dobryan.dobryanov@parliament.bg

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи