DU

От 13- ти до 23- ти декември 2021г. обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от 1. до 12. клас

2022-01-31 14:28:07

Уважаеми родители, настоятели, приятели,

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната , с оглед здравето на нашите ученици и техните семейства, на педагогическия и непедагогическия персонал в училището,  през следващите две седмици преминаваме към обучение от разстояние в електронна среда .

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя ( при обучение във виртуална класна стая ) и усвояването на учебния материал.

Своевременно ще получите информация за организацията на учебната дейност по паралеки (класове) от съответния учител на Вашето дете/-деца.

Коледната ваканция започва от петък 24.12.2020г. до неделя 09.01.2022 г.

С пожелание за здраве, за ведро настроение и бодър дух.

От екипа на БУ „Пейо Яворов“

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи