От 10.10.2018г. започва курсът по български език и литература

2018-10-05 20:33:20

Уважаеми родители, приятели на нашето училище,

През 2018-2019 учебна година се организират курсове по българския език и литература за ограничаване отпадането от училище, за учениците, чийто майчин език не е български и е втори, трети по реда на усвояване.
Основна цел на курсовете е полагането на езикова основа при тези курсисти с възможност за продължаване на обучението им в редовните учебни часове, които училището предлага. Чрез тази нова инициатива от страна на училището се дава шанс на деца и юноши, за които българският не е основен език, да положат основата към изучаването му, да разширят познанията си, свързани с него и да навлязат в същността му.
Драстичното намаляване на броя на младите хора, които напускат преждевременно училище, е инвестиция от основно значение за бъдещото благоденствие и за социалното сближаване в ЕС.
Занятията ще се провеждат в сряда от 17:30 до 19:00 часа в сградата на avenue Lancastеr 47A, 1180 Uccle. Учител е г-н Христо Караславов. Започваме на 10.10.2018г.

За записване може да се подаде молба/заявление в свободен текст всяка сряда или събота по време на редовните учебни занятия в ULB, или да ни изпратите по мейл bg.uchilishte.bru@gmail.com
Лица за контакти:
Валентина Найденова +32 475 933 088

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи