Начало на учебната година – 1 септември 2017 г. (петък).
Моля, запознайте се със седмичното разписание на учебните часове за съответния клас.

За да се избегнат закъсненията, с цел да не се нарушава учебния процес учениците пристигат 5 – 10 минути преди започването на часовете.
Срокове
І-ви срок 01.09.2017 г. (петък) – 21.01.2018 г. (неделя)
Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
ІІ-ри срок 22.01.2018 г. (понеделник) – 23.06.2017 г. (събота)
Приключването на учебната година  е на две нива- ЗИП и СИП

за ЗИП /задължително изучаван предмет/ включва часовете  по задължително изучаваните учебни дисциплини по учебната програма на МОН за Българските училища в чужбина (БУЧ) :

Български език и литература ( БЕЛ), География и икономика на България, История и цивилизации на България.
ПГ и 1 клас – ЗИП приключват седмицата на 19 май 2018 год. (събота) вкл.; /30-та учебна седмица
2 и 3 клас – ЗИП приключват седмицата на 19 май 2018 год. (събота) вкл.; / 30-та учебна седмица
4-7 клас – ЗИП приключват седмицата на на 19 май 2018 год. (събота) вкл.; / 30-та учебна седмица
8-12 клас – приключват седмицата на 19 май 2018 год. (събота) вкл.; / 30-та учебна седмица

ЗИП Български език и литература ( БЕЛ) приключват седмицата на 19 май 2018 год. (събота) вкл.; /30-та учебна седмица

ЗИП География и икономика на България приключват седмицата на 16 юни 2018 год. (събота) вкл.; /34-та учебна седмица

за СИП /свободно изучаван предмет/ включва учебните занятия до 30-та учебна седмица по:  Околен свят в 1.клас, Човекът и обществото във 2. клас и в 3. клас,  а така също СИП Български език и литература ( БЕЛ), от 31-ва до 34-та уч.седмица, общо 16 часа за учениците от 1.клас до 7. клас. Часовете, които БУ „Пейо Яворов“ обеща да организира допълнително за всички родители, желаещи  децата им да имат повече часове по български език

СИП БЕЛ от 31-ва до 34-та учебна седмица приключват седмицата на 16 юни 2018 год. (събота) включително

1 клас – приключват седмицата на 16 юни 2018 год. (събота) вкл.
2 и 3 клас – приключват седмицата на 16 юни 2018 год. (събота) вкл.
4-7 клас – приключват седмицата на 16 юни 2018 год. (събота) вкл.

За повече информация-тук:Програма брой часове ЗИП и СИП 2017-2018 г

Ваканции
от понеделник 30.10.2017 до неделя 05.11.2017 – Вси светии
от понеделник 25.12.2017 до неделя 07.01.2018 – Коледна

от понеделник 12.02.2018 до неделя 18.02.2018 –Карнавална
от понеделник 02.04.2018 до неделя 15.04.2018 –Великденска

Неучебни дни

11 ноември 2017г.- събота

23 декември 2017 г.- събота

Тържества

Патронен празник на училището – 15.10.2017г.(неделя ) от 11.00 часа, salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96, 1180 Uccle
Коледно тържество – 17.12.2017г. (неделя ) от 11.00 часа
salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96, 1180 Uccle
Тържеството по случай 24-ти май и раздаването на удостоверенията за завършен клас на учениците от подготвителната група до 4.клас е на 27 май, неделя, от 17.00 часа в salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96, 1180 Uccle

Удостоверенията за завършен клас на учениците от 5. клас до 12. клас ще се раздават в неделя, 17 юни 2018 г. от 11.00 часа, в сградата на авеню „А.Ланкастър“ 47А, Uccle

За подробности по учебната програма на МОН за Българските училища в чужбина (БУЧ)  от сайта на МОН – тук: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174

и тук: http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=2125