Очаква се промяна на учебната програма

2017-05-15 09:51:29

Уважаеми родители,
във връзка с поставените от Вас въпроси мога да отговоря следното:

На срещата на 28-ми и 29-ти април 2017г. експертите от МОН ни информираха за :
Предстои внасянето на проектозакон за часовете за Българските Училища в чужбина към края на май-юни месец , следователно промяна на учебната програма.

По новата програма за 5-ти клас, 6-ти клас и за 7-ми клас, децата ще изучават по 34 ч годишно География и икономика на България , История и цивилизации на България.
Изучаването на тези дисциплини е препоръчително.
След завръщането си в Българско училище в България, ако ученикът не е изучавал тези две уч. дисциплини, ще му бъде препоръчан учител, който ще работи допълнително с него , за да може ученикът да покрие държавните образователни изисквания.

Предвиждат се задължителни 120 ч. год. по Български език и литература за учениците от 1-ви до 12-ти клас, и от подготвителната група.
Роден край, Човекът и обществото ще бъдат не задължителни. Ще имат ново име- като Родинознание.
В тези уч.часове ще се записват само деца, които желаят да изучават тази учебна дисциплина.
Ще има допълнителни занимания под формата на извънкласни форми- кръжок, занималня, др.
В 10-ти клас ще се изучава География и икономика на България.
В 11-ти клас ще се изучава История на България.
За да се признават Удостоверенията за завършен клас в Българско училище в България учениците от гимназиален етап трябва да са изучавали тези две учебни дисциплини.

Всяка нова информация ще бъде публикувана на страницата на Училището и изпратена на ел.адреси на родителите.

Благодарим Ви за разбирането и за съдействието.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи