Обявява конкурс

2016-06-20 16:56:03

Обявява конкурс :

За да актуализира своята база данни Българското училище “П.К.Яворов” в гр. Брюксел набира кандидати за учебната 2016-2017 г.:

 • начални учители от подготвителна група до 4 клас,
 • учители по български език и литература от 5 до 12 клас ,
 • история и цивилизация на България,
 • география и икономика на България  .

Изисквания към кандидата:

 • Да има Висше педагогическо образование.
 • Да има опит в образователната сфера като учител .
 • Да е високо мотивиран, с лидерски качества и с добри организаторски способности.
 • Редовна карта за престой и право на работа в Белгия.

 

Функции на учителя:

 • Позицията на учителя е с непълно работно време :  вечер след 17 часа през седмицата, сряда следобяд и събота през деня в зависимост от учебната програма за текущата  2016-2017 година.
 • Да е в училището по време на деветте / десетте  месеца на учебната година и допълнителните мероприятия,  които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел.
 • Да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебният процес, важни дати и събития.
 • Да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности,който предоставя на директора на училището
 • Да се самоосигурява според законодатеклството.
 • Да следи и и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение.
 • Да следи и отговаря, наред  с директора на училището, за поддържанет на високо ниво на противопожарна безопасност..
 • Учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задължения.

 

Заплащане: Родителският съвет е гласувал месечно възнаграждение / хонорар/ съобразено с естеството на позицията.

Кандидатстване: Молим кандидатите които проявяват интерес да изпратят автобиография , кратко мотивационно писмо  и копие от дипломата си за завършено  висше образование по специалността  до 5 юли 2016 година на електронен адрес до : bg.uchilishte.bru@gmail.com; или  valentina_naydenova@hotmail.com .

 

;

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи