Обява за работа

За да актуализира своята база данни, Българско училище „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел набира кандидатури за учебната 2022-2023 г. за:

 • учител със специалност “Предучилищна педагогика” за Втора, Трета  и Четвърта възрастова групи  (4 -7 годишни деца)
 • учител със специалност “Начална училищна педагогика” от 1-ви до 4-ти клас
 • учители по Български език и литература от 5-ти до 12-ти клас
 • учител по История и цивилизация на България от 5-ти до 12-ти клас
 • учител по География и икономика на България от 5-ти до 12-ти клас

Изисквания към кандидатите:

 • да има Висше педагогическо образование по специалността
 • да има опит в образователната сфера като учител
 • да е високо мотивиран, c добри организаторски качества, със способност за работа в екип
 • редовна карта за престой и право на работа в Белгия

Функции на учителя:

 • позицията на учителя е с непълно работно време :  вечер след 17 часа през седмицата, сряда следобяд и събота през деня в зависимост от учебната програма и по съответния учебен предмет
 • да участва  в допълнителните мероприятия,  които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел
 • да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебният процес, важни дати и събития
 • да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности, който предоставя на директора на училището
 • да се самоосигурява според законодателството
 • да следи и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение
 • да следи и отговаря, наред  с директора на училището, за поддържане на високо ниво на противопожарна безопасност
 • учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задачи

Заплащане: Родителският съвет е гласувал почасово възнаграждение / хонорар /. Заплатата се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и не може да бъде основен източник на доходи.

Кандидатстване: Молим кандидатите, които проявяват интерес да изпратят автобиография  , мотивационно писмо  и копие от дипломата до : bg.uchilishte.bru@gmail.com;