Обява за работа

2018-03-16 16:07:46

Българско училище “Пейо Яворов” в гр. Брюксел набира кандидати за учебната 2018-2019 г. за:

начален учител – от 1 клас до 4 клас.

Изисквания към кандидата:

 • Да има висше педагогическо образование по специалността
 • Да има опит в образователната сфера като учител
 • Да е високо мотивиран, с лидерски качества и с добри организаторски способности
 • Редовна карта за престой и право на работа в Белгия.

Функции на учителя:

 • Позицията на учителя е с непълно работно време: сряда следобяд и събота в зависимост от учебната програма за текущата 2018-2019 година
 • Да е в училището по време на учебната година и на допълнителните мероприятия, които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел
 • Да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебния процес, важни дати и събития
 • Да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности, който предоставя на директора на училището
 • Да се самоосигурява според законодатеклството
 • Да следи и и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение
 • Да следи и отговаря, наред с директора на училището, за поддържането на високо ниво на противопожарна безопасност
 • Учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задължения.

Заплащане: Родителският съвет е гласувал месечно възнаграждение / хонорар/ съобразено с естеството на позицията

Кандидатстване: Молим кандидатите които проявяват интерес да изпратят автобиография, мотивационно писмо и копие от дипломата си за завършено висше образование по специалността до 22 юни 2018 година на електронен адрес до :

bg.uchilishte.bru@gmail.com

или

valentina_naydenova@hotmail.com .

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи