573991

Обучение в модули за изучаването на български език като втори

2022-06-27 09:27:36

Уважаеми родители,

В учебната програма на Българското училище “Пейо Яворов” са включени и модули за изучаването на български език като втори. Обучението в модулите е определн успех и постига високи резултати. Часове следват специално пригодена програма на МОН и ЕС за изучаването на родния език като втори. Модулите са подходящи и необходими за деца, чиито езикови компетенции по български език трябва да се развият и усъвършенстват. Заниманията в часовете по български език като втори са подходящи както за абсолбтно начинаещи, така и за деца, които вече имат известни езикови клмпетенции по български език. В модулите децата се учат да говорят, четат и пишат. Сформираните групи се съобразени с езиковото нивото и възрастта на децата. Посещението на часовете по български език като втори дава възможност на децата да повишат нивото си на владеене на езика и правят възможно включването им в останалите форми на обучение в Българското училище. 

Очакваме ви и слънчево лято!

От екипа на БУ “Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи