Orange-dobrodeteli

Обучение по добродетели за деца на възраст от 7 до 12 години

2020-11-24 10:48:46

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви информирам, че уроците по Добродетели за деца от 6г. до 12г. продължават и през тази учебна година в БУ “Пейо Яворов”.

Предвид усложнената обстановка в момента, допълнително ще Ви информирам за началната дата и за условията за записване.

В случай, че междувременно имате въпроси, може да ме потърсите на тел. 049705 25 73 или на и-мейл: marinazakova@gmail.com

За ваше улеснение, по-долу е дадено описание на обучението : защо е необходимо това обучение, какви са основните цели, каква е методиката му и други …

Слънчев и усмихнат ден!

Марина Закова

** ** ** ** ** ** **

Обучение по Добродетели

Обучението по добродетели е подходящо за деца на възраст от 7 до 12 години, като са поканени и родителите. Когато родителите и децата преживяват заедно уроците по добродетели, те се преоткриват и имат възможност чрез песните, приказките и поговорките да се връщат към добродетелите в ежедневието си. Заниманията са динамични и минават неусетно. В дългосрочен план тези уроци помагат за усъвършенстване на комуникацията родител-дете.

Защо е важна темата за добродетелите?

Нашият живот се определя от решенията, които взимаме. Тези решения са базирани предимно на навици и ценности. Малка част от ценностите носят добър резултат дългосрочно. Това са добродетелите. С тях взимаме решения, които ни помагат дългосрочно да сме добре. Ето защо, изучаването на добродетели от деца изгражда характер, който помага да се преодоляват трудностите в живота.

До 7 годишна възраст децата правят това, което и възрастните. Копират действия или бездействията им, без значение какво им се говори или показва. В този период децата учат Добродетели, като копират поведението на възрастните около тях.

След 7 години детето започва да изгражда вътрешен критерий за добро и лошо. То може съзнателно да избира какво да прави.

Между 7 и 14 години детето формира характер. Може лесно да променя копирани модели на поведение от първите 7 години, ако избере това.

Затова между 7 и 14 години имаме чудесната възможност да споделим и назовем добродетелите. След това детето е способно да разсъждава върху тях, да има лично мнение и да избере да припознае някой от тях, да ги забележи в живота си и да ги възроди, защото те са заложени в него.

След 14 години характерът вече е формиран и промени могат да настъпят доброволно или чрез целенасочено бавно личностно развитие.

Какво представлява един урок по Добродетели?

В началото, децата изпълняват различни упражнения (мисловни и др.), които им помагат да се концентрират върху новата тема. Учителят представя съответната добродетел и се чете приказка или стихче. Децата разсъждават над тях и задават въпроси към текста. После пеят песен свързана с добродетелта и така тя се утвърждава. Важно е да се пее, а красивата музика на песните въздейства хармонично. След това идва разсъждение върху пословица и дискусия за правилните действия: как всеки един би реагирал в разгледаната ситуация. Накрая има активност. Например, след приказката за лъжливото овчарче се дава на децата бял лист с нарисувана малка овчица и всеки е поканен да дорисува, както избере. Всеки има право да се изрази, няма граници. След това представя своята гледна точка пред останалите. Няма забележки, няма препоръки. Учителят е равен на ученика, той е участник в урока. Урокът е динамичен. Всички са равнопоставени. Всяко дете знае, че идва неговият ред и взима думата. Така децата излизат от час по-усмихнати и заредени.

Целта на уроците е да назовеш добродетелите, да създадеш критерии и да ги забележиш, а след това да ги активираш в живота си.

 Цел и резултати от обучението по Добродетели

След обучението по добродетели детето ще може да взема по-осъзнати решения. Да разпознава недобродетелни/преходни/фалшиви/чужди ценности, несъзнателно копирани от него до седемгодишна възраст, да ги замени с добродетели, с помощта на които ще е способно да взема самостоятелно решения, които да са добри за него и за другите около него. Ще има ясни критерии за взимане на решения. Формира характер, позволяващ му да премине гъвкаво през трудните моменти в живота. Добродетелите са и превенция на трудностите за детето в пубертета и за неговите родители, по-добра адаптивност в среда на агресия, повърхностност, примитивност и невежество. Ще познава по-добре себе си, своите ум, тяло, емоции, психика.

Методика

Методиката на преподаване на уроците по Добродетели е разработена от Любов Миронова. Повече за нея http://elven.bg/team-details/lyubov-mironova/

Уроците по добродетели са адаптирани за съвременни български деца на базата на учебник, написан от Dr.Vishwanath. Методологията за преподаване на добродетели е разпространена на всички континенти, апробирана е и се прилага успешно в различни държави (напр. Австралия, Аржентина, Бразилия, Великобритания, Венецуела, Гватемала, Германия, Доминиканска република, Замбия, Индия, Република Ирландия, Колумбия, Мексико, Нова Зеландия, Пуерто Рико, САЩ, Тайланд, Филипини, Хонг Конг, Чили, Южноафриканска република, Япония), включително в държавни училища. Уроците са базирани основно на пословици, приказки и песни от български/славянски/тракийски корен или на действителни исторически случаи. Те са изключително прецизни като методика, ритъм, качество на знание, дълбочина и са изцяло светски.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи