Общо събрание 15 октомври, 17:00 часа

2022-09-17 18:41:36

Уважаеми родители, училищни настоятели, приятели,

Поздравяваме Ви с началото на новата 2022/ 23-учебна година и Ви желаем вдъхновение и успехи! Както всяка година, в съответствие с българското законодателство, БУ “Пейо Яворов” организира Общо събрание за избор на нов родителски съвет. 

Общото събрание ще се се състои на 15. октомври, събота, в 17:00ч. Ще получите допълнителна информация за формата на провеждане на събранието, присъствено или онлайн, в седмицата на 1. октомври. Тези от Вас, които няма да присъстват на срещата, могат да попълнят пълномощно.

Всеки родител и настоятел, който желае да се включи в родителския съвет, може да представи своята кандидатура пред ръководството на  БУ “Пейо Яворов” до неделя, 9. октомври  2022, на имейл: bg.uchilishte.bru@gmail.com

Дневният ред на събранието включва следните точки:

  1. Приемане на регламент за провеждане на събранието.  
  2. Избор на нов Родителски съвет.
  3. Приемане на правила за работа на Родителски съвет. 
  4. Приемане на Правилник за вътрешния ред, който ще бъде представен от училищния ръководител, г-жа Миглена Дикова. (Правилникът ще Ви бъде изпратен допълнително)
  5. Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа Албена Пашова, финансист на  БУ “Пейо Яворов”  .  
  6. Разни. 

Очакваме Ви!

От екипа на БУ “Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи