stag

Няма по-голяма благодарност от детската усмивка!

2020-04-25 14:48:22

На 11 и на 14 декември 2019г., Дядо Коледа посети Българско училище “Пейо Яворов“. Той подари на послушните и ученолюбиви деца книжка от български автор. Всеки клас подготви кратка литературно – музикална програма, която представи пред него и родителите от съответния клас. 

Децата си направиха обща снимка за спомен.

Дядо Коледа също получи подаръци: красива картичка, рисунка, апликация, всичко бе изработено с усърдие от децата и с любов към добрия белобрад старец.

В тези красиви зимни дни, изпълнени с много топлина, светлина и обич, ние не забравихме децата в неравностойно положение.

Българско училище “Пейо Яворов”   гр. Брюксел  събира и дарява средства за Обществен фонд “Детство“ вече десет години. Събраните в кутията средства са 200,30 евро. По-късно, ще прибавим към тях получените и по банков път дарения, и непременно ще ви информираме.

Няма по-голяма благодарност от детската усмивка!

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи