Нови учебни зали в събота

2017-09-05 21:16:12

Уважаеми родители, настойници,

Започна новата 2017-2018 учебна година.
За провеждането на учебните часове на класовете от събота,1-ви Б, 2-ри А , 2-ри Б, 3-ти Б, 5-ти, 6-ти, 7-ми клас и Подготвителна група Б, осигурихме нови помещения в аудиториите на Свободния университет на Брюксел-ULB , считано от 09.09. 2017 г., в продължение на 34 учебни седмици.
Залите са в корпус А :

P.A2.120 + P.A2.122 + A2.220 + P.A2.222.

Очкваме Ви в събота на новото място – le Campus de la PLAINE

https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html

https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!1e3

stib-plaine
Учебните часове на останалите класове ще се провеждат както и досега на Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.
За справка на седмичното разписание на часовете-тук:

Седмично разписание на часовете 06.09.2017

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи