Нова информация

2017-05-16 17:17:13

С изключително удовлетворение Ви уведомяваме, че е сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, чрез Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС), за осигуряване на възможност за :
– полагане на тестове от учениците в българските неделни училища за диагностициране на нивото на владеене на български език;
– сертифициране по Общата европейска езикова рамка на знанията и уменията по български език на учениците от българските неделни училища в чужбина след полагане на тестовете;
– провеждане на обучителни семинари с учителите по български език в неделните училища в чужбина относно обучението и тестирането по български език.
ДЕО-ИЧС е пълноправен член на Асоциацията на европейските езикови тестови центрове ALTE (неправителствена организация със статут на участник в съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика) и е признатата институция в България, която извършва тестиране по български език по всички нива на Общата европейска езикова рамка.
Предоставяме Ви и възможностите за контакт с ДЕО-ИЧС: ул. “Коста Лулчев” 27, тел: + 359 2 8723 481; факс: + 359 2 870 53 28;
е-mail: office@deo.uni-sofia.bg; http://www.deo.uni-sofia.bg/

Наталия Михалевска и експертите, ангажирани с образованието на българите зад граница

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи