Нова информация за седмичното разписание на учебните часове

2017-09-19 07:18:32

За класовете в сряда – Учебните занятия ще започват в 13.45 часа.
1- А
БЕЛ от 13.45 до 16.00 часа.
Околен свят от 16.05 до 16.35 часа.
3- А клас
БЕЛ от 13.45 до 16.40 часа.
Човекът и обществото от 16.50 до 17.30 часа.
4- А клас
БЕЛ от 13.35 до 16.40 часа.
Човекът и обществото от 16.50 до 17.30 часа.

НОВО 1-В клас и 4- Б клас започват учебните занятия в събота, 23 септември 2017.

1-В клас
БЕЛ от 13.15 до 15.15 часа.
Околен свят от 15.25 до 16.00 часа.
3- Б клас
Човекът и обществото от 13.40 до 14.10
БЕЛ от 14.30 до 17.25 часа.
4- Б клас
Човекът и обществото от 14.20 до 15.00 часа.
БЕЛ от 15.10 до 18.05 часа.

В 4-Б клас, учебната дисциплина БЕЛ ще се преподава от г-жа Детелина Цекова-Ишева.

В 3-А, в 3-Б и в 4-Б клас, учебната дисциплина Човекът и обществото ще се преподава от г-н Александър Иванчев.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи