Национална кампания за подкрепа на Петицията на АБУЧ, внесена в Европарламента

2017-11-17 10:11:40

До всички наши съмишленици Октомври 2017 г.

ОТНОСНО: национална кампания за подкрепа на Петицията на АБУЧ, внесена в Европарламента. ПЕТИЦИЯ ЕП
Отправяме към Вас молба за съдействие в подкрепа на идеята на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) в България да се разгърне национална кампания за подкрепа на Петицията на АБУЧ, внесена в Европарламента със съдействието на всички български евродепутати, за издигане статута на българския език в рамките на ЕС. Това е изключително важно условие, за да получат българчетата, които се обучават в страни членки на ЕС, равни права с ученици, за които майчин език е английски, френски, немски, испански, италиански и др. и по този начин да се избегне дискриминацията на млади хора, на които майчиният им език се включва в категорията на т.нар. „малки езици”.

История на петицията:

Асоциацията на българските училища в чужбина внесе на 14 март 2017 год. Петиция до Европейския парламент – ПРИЗНАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЕЗИЦИ НА НИВО МАТУРА.
С нея АБУЧ призовава за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в областта на чуждоезиковото обучение и настоява Европейският съюз да подпомогне и допълни действията на държавите членки за осигуряването на правна и административна възможност за полагане на матура или друг вид езиков изпит по всеки един от официалните езици на ЕС, в това число и по български език във всички държави-членки. http://www.eurochicago.com/2017/03/petitsiya-na-abutch/
Месец юли 2017 г.: Комисията по петициите разгледа подадената от АБУЧ петиция и след консултация с експерти взе решение да се допусне, но веднага след това реши тя да бъде замразена, тъй като въпросите на образованието са автономен приоритет на всяка страна членка на ЕС.
Месец септември 2017 г.: при повторно обсъждане за вземане на окончателно решение за допустимост или замразяване, благодарение на намесата на всички български евродепутати, петицията бе допусната да се публикува на портала за подкрепа с резюме на всички езици.
Петицията се подкрепя от българския президент и от вицепрезидента, от българските евродепутати, от депутати от 44-то Народно събрание, Министерството на външните работи, Държавната агенция за българите в чужбина и др.
Изпращаме Ви линк, на който петицията може да се подкрепи и да се разпространи:
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/bg/petition/content/0224%252F2017/html/%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2590%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2595+%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%2598%25D0%2590%25D0%259B%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%2595+%25D0%2595%25D0%2597%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%2598+%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2592%25D0%259E+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%

Изключително сме признателни на президента на Република България, г-н Румен Радев, и на неговата съпруга, г-жа Десислава Радева, които използваха възможността по време на посещението на френския президент Макрон и неговата съпруга в България да ги запознаят с нашата петиция и да поискат съдействие от френска страна. Благодарение на тези разговори във Франция исканията, поставени в нашата петиция, започват да се придвижват в положителна посока.

Асоциацията на българските училища в чужбина ще Ви бъде признателна, ако съдействате примерът на президента Радев да бъде последван и според възможностите си съдействате за разпространението на нашия призив. Надяваме се също по време на председателството на България в Европарламента този въпрос да е един от приоритетните за нашите политици.

Открито ни подкрепят МОН, МВнР, ДАБЧ, много народни представители, българските евродепутати, националният омбудсман – гжа Мая Манолова, кметът на София – г-жа Йорданка Фандъкова и много други.

За всички нас трябва да е ясно, че без български език няма българи, а без българи – няма България. Запазването на българската идентичност на младите хора зад граница е национална грижа и проблем в условията на съвременната глобализация, свързан със сигурността на държавата ни и нейното съхранение. Въвеждането на матуритетен изпит по български език или на изпит, който да се признава в дипломите за средно образование в страните членки на ЕС, ще гарантира дълготрайната заинтересованост на младите хора да овладяват своя майчин език до завършване на средното им образование и ще им позволи да имат право на избор къде да продължат своята по-нататъшна реализация, в това число и в България.
България ще е там, където хората искат да я съхранят за поколенията. На това са посветени десетилетните усилия на създателите и пазителите на българските училища зад граница, чийто представител на голяма част от тях е Асоциацията на българските училища в чужбина.

Управителен съвет на АБУЧ

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи