Нашата петиция и Европейският ден на езиците - 26 септември

2017-09-25 22:55:55

Европейският ден на езиците е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г.
Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.
В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти.

В тази връзка бихме искали да Ви напомним, че на 14 март 2017 година от името на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) беше внесена  на портала за петиции на ЕП своя петиция  за 
” ПРИЗНАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЕЗИЦИ НА НИВО МАТУРА” (0224/2017).

Петицията е подкрепена от 1707 подписа, относно предложението за осигуряване на изпити в края на средното образование на всички официални езици на Европейския съюз.

Петицията е допусната и отворена отново за подкрепа!

Как може да се подкрепи петицията?
системата иска регистрация – създава се профил, потвърден чрез мейл. Веднъж като си създадете профила, влизате в него и имате възможност да подкрепяте петиции. Можете да настроите сайта на всеки европейски език, резюмето на петицията е на всички езици. Резюмето не е писано от АБУЧ, а от парламентарните служби.
Ето линкът отново към нашата петиция (0224/2017), които Ви молим да подкрепите и да разпространите.
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/bg/petition/content/0224%252F2017/html/%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2590%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2595+%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%2598%25D0%2590%25D0%259B%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%2595+%25D0%2595%25D0%2597%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%2598+%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2592%25D0%259E+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%2590
Можете да я потърсите и по номер или ключова дума: 0224/2017

Отново насърчаваме всички Ви да се свържете с хора от други националности на местата, на които живеете и работите, особено училища за други езици или асоциации за експатриране, за мобилност, за интеграция и т.н. Ако те поемат каузата, могат да разпространят на своите членове с разяснението, че петицията не е само за българския език, а за всички по-“малки” езици в Европа.

Всички заедно можем повече.

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи