Напомнително съобщение относно: избор за членове на Родителския съвет

2018-10-01 11:44:22

Уважаеми родители,
Искаме да Ви напомним, че по време на предстоящото Общо събрание, което ще се състои в събота, 13-ти октомври от 16:30 часа, ще бъде проведен избор за членове на Родителския съвет (РС).
Родители, които желаят да бъдат част от екипа на РС през 2018-2019 учебна година, могат да кандидатстват, като изпратят е-мейл до: rs@bguchilishtebru.be
Краен срок – 10.10.2018 година.
Забележка: Само кандидатури на родители, които са изпратили е-мейл до РС преди изтичане на крайния срок, ще бъдат обсъждани по време на Общото събрание.
Родителски Съвет

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи